Bảng đèn màu dòng CC120

July 1, 2022
tin tức mới nhất của công ty về Bảng đèn màu dòng CC120

Bảng đèn màu CC120

Đối với bảng đèn màu dòng CC120, chúng tôi có nhiều mẫu, và phần đầu của chúng giống nhau, nhưng phần dưới thì khác.

Và tất cả chúng đều hỗ trợ một hoặc hai hoặc 3 nguồn sáng.Nguồn sáng tùy chọn tiêu chuẩn là D65, D50, TL84.Tất nhiên, nó cũng có thể chọn các nguồn ánh sáng khác như UV, TL83, U35, v.v. theo yêu cầu của khách hàng.

Đây là hình ảnh của họ.

Người mẫu CC120-A CC120-B CC120-C CC120-D CC120-E CC120-F
Hình ảnh CC120-A color light table CC120-B color light table CC120-C color light table CC120-D color light table CC120-E color light table CC120-F color light table